Dula Website Analysis

Dula.sk

Rank: unknown
description: Dula ?uba Lap?ansk�, certifikovan� dula, lakta?n� poradky?a a lektorka mas�?� det�. Organizujem kurzy pre duly a mami?k�m pon�kam individu�lne slu?by pred i po p�rode.
og:locale: sk_SK
og:type: website
og:title: �vod
og:description: Dula ?uba Lap?ansk�, certifikovan� dula, lakta?n� poradky?a a lektorka mas�?� det�. Organizujem kurzy pre duly a mami?k�m pon�kam individu�lne slu?by pred i po p�rode.
og:url: http://www.dula.sk/
og:site name: Dula ?uba Lap?ansk�
twitter:card: summary_large_image
twitter:description: Dula ?uba Lap?ansk�, certifikovan� dula, lakta?n� poradky?a a lektorka mas�?� det�. Organizujem kurzy pre duly a mami?k�m pon�kam individu�lne slu?by pred i po p�rode.
twitter:title: �vod - Dula ?uba Lap?ansk�
viewport: width=device-width, initial-scale=1
SKYPE TOOLBAR: SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE
theme color: #f5f5f5
og:image: http://www.dula.sk/wp-content/uploads/2018/03/luba-lapsanska-portret-1-1024x678.jpg
generator: Powered by WPBakery Page Builder - drag and drop page builder for WordPress.
msapplication TileImage: http://www.dula.sk/wp-content/uploads/2018/10/luba-logo-ruzove-300x300.png

Ads analysis

 • UA-115884346-1
 • Title attribute

 • RSS kanl: Dula ?uba Lap?ansk »
 • RSS kanl komentrov webu Dula ?uba Lap?ansk »
 • RSD
 • Facebook
 • Back to top
 • Similar Website

   Website Content & Js Analysis

                       
   vod - Dula ?uba Lap?ansk
   {"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"http://www.dula.sk/#website","url":"http://www.dula.sk/","name":"Dula \u013duba Lap\u0161ansk\u00e1","publisher":{"@id":"http://www.dula.sk/#organization"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"http://www.dula.sk/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"}},{"@type":"WebPage","@id":"http://www.dula.sk/#webpage","url":"http://www.dula.sk/","inLanguage":"sk-SK","name":"\u00davod - Dula \u013duba Lap\u0161ansk\u00e1","isPartOf":{"@id":"http://www.dula.sk/#website"},"about":{"@id":"http://www.dula.sk/#organization"},"datePublished":"2015-02-10T22:00:10+00:00","dateModified":"2019-04-26T10:55:01+00:00","description":"Dula \u013duba Lap\u0161ansk\u00e1, certifikovan\u00e1 dula, lakta\u010dn\u00e1 poradky\u0148a a lektorka mas\u00e1\u017e\u00ed det\u00ed. Organizujem kurzy pre duly a mami\u010dk\u00e1m pon\u00fakam individu\u00e1lne slu\u017eby pred i po p\u00f4rode."}]}
   (function(url){
   if(/(?:Chrome\/26\.0\.1410\.63 Safari\/537\.31|WordfenceTestMonBot)/.test(navigator.userAgent)){ return; }
   var addEvent = function(evt, handler) {
   if (window.addEventListener) {
   document.addEventListener(evt, handler, false);
   } else if (window.attachEvent) {
   document.attachEvent('on' + evt, handler);
   }
   };
   var removeEvent = function(evt, handler) {
   if (window.removeEventListener) {
   document.removeEventListener(evt, handler, false);
   } else if (window.detachEvent) {
   document.detachEvent('on' + evt, handler);
   }
   };
   var evts = 'contextmenu dblclick drag dragend dragenter dragleave dragover dragstart drop keydown keypress keyup mousedown mousemove mouseout mouseover mouseup mousewheel scroll'.split(' ');
   var logHuman = function() {
   if (window.wfLogHumanRan) { return; }
   window.wfLogHumanRan = true;
   var wfscr = document.createElement('script');
   wfscr.type = 'text/javascript';
   wfscr.async = true;
   wfscr.src = url + '&r=' + Math.random();
   (document.getElementsByTagName('head')[0]||document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(wfscr);
   for (var i = 0; i < evts.length; i++) {
   removeEvent(evts[i], logHuman);
   }
   };
   for (var i = 0; i < evts.length; i++) {
   addEvent(evts[i], logHuman);
   }
   })('//www.dula.sk/?wordfence_lh=1&hid=8E6A6DC8647C37AFD0D5E9152E84EF3E');
   if (!/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent)) {
   var root = document.getElementsByTagName('html')[0]
   root.className += " no-touch";
   }
   (function(d, s, id) {
   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
   if (d.getElementById(id)) return;
   js = d.createElement(s); js.id = id;
   js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12';
   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
   }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'UA-115884346-1');
   MenuDomovMoje slu?byKurzy pre tehotn ?enyIndividulna prprava na materstvoKurz mas? det s aromaterapiouKurz pre dulyReferencieBlogO mneKontaktFacebook
   Spsob, akm ?ena rod, sa odr?a na jej sebavedom, na jej vz?ahu k die?a?u, na die?ati samotnom, a teda v kone?nom dsledku na celej spolo?nosti.
   Dula ?uba Lap?ansk
   

   Volm sa ?uba Lap?ansk. Som certifikovan dula, lakta?n poradky?a a lektorka mas? det. A som mamoutrochsynov, Jakubka, Danielka a Mat?ka.

   Mami?km ponkam individulne slu?by pred i po prode. Organizujem aj kurzy pre duly, skupinov stretnutia, besedy, premietania a podobne. Pre deti s rados?ou robm z?itkov hodiny o rodi?ovstve a sexulnej vchove.

   ?enm aich potrebm sa venujem od roku 2000, kedy som po prvkrt otehotnela. De?om, tm sa venujem u? od ?ias ?tdia na strednej avysokej ?kole.

   Moje slu?by s pre vs dostupn u? dlh roky. Spokojnos? mojich klientiek aklientov je rokmi osved?en. To ale neznamen, ?e stagnujem. Naopak, na?alej sa vzdelvam a ?o je ?asn, tma rodi?ovstva ma prekvapuje stle a?m viac sa do informci zah?bim, tm ?asnej?ie prepojenie a porozumenie zskavam.

   Najnov?ie ?lnky TehotenstvoTehu?ky, relaxujte…?uba Lap?anskTehu?ky, relaxujte… ?Prodn proces sce funguje ako samovo?n ?innos?, zrove? v?ak ve?mi citlivo reaguje na v?etky matkine my?lienky apocity. Ak je rodi?ka napt azkostn, necti dostatok podpory alebo m zrodenia arodi?ovstva obavy, priebeh produ m?e by? ovplyvnen. Ak sa v?ak…?ta? viac Stravovanie?o jes? v tehotenstve??uba Lap?anskStravovanie a v?iva tehotnch a doj?iacich ?ien Ste tehotn a neviete ?o m?ete a nem?ete jes?? ?omu v?etkmu by ste sa v stravovan po?as tehotenstva mali vyhn? a ako si zabezpe?i? bohat a kvalitn stravu v tehotenstve? Nazdvam sa, ?e…?ta? viac ProdEpidurlka – no ?i nie??uba Lap?anskEpidurlka – no ?i nie? Strach, strach, strach – toje to, ?o ns pred prodom nti zam??a? sa nad tm, ako to cel pre?i?, ako to pre?i? ?o naj?ah?ie. Ke? sa s tm zdverte svojmu lekrovi, pravdepodobne vm povie, ?e…?ta? viac

   ?uba Lap?ansk 2018 Web roben s rados?ou by ?udmila Hoosov

   Menu // Store some global theme options used in JS if ( window.$us === undefined ) { window.$us = {}; } $us.canvasOptions = ( $us.canvasOptions || {} ); $us.canvasOptions.disableEffectsWidth = 900; $us.canvasOptions.responsive = true; $us.canvasOptions.backToTopDisplay = 100; $us.canvasOptions.scrollDuration = 1000; $us.langOptions = ( $us.langOptions || {} ); $us.langOptions.magnificPopup = ( $us.langOptions.magnificPopup || {} ); $us.langOptions.magnificPopup.tPrev = 'Previous (Left arrow key)'; $us.langOptions.magnificPopup.tNext = 'Next (Right arrow key)'; $us.langOptions.magnificPopup.tCounter = '%curr% of %total%'; $us.navOptions = ( $us.navOptions || {} ); $us.navOptions.mobileWidth = 900; $us.navOptions.togglable = true; $us.ajaxLoadJs = true; $us.templateDirectoryUri = '//www.dula.sk/wp-content/themes/Impreza'; $us.headerSettings = {"default":{"options":{"breakpoint":"900","orientation":"hor","sticky":"1","scroll_breakpoint":"100","transparent":true,"width":"300px","elm_align":"center","shadow":"thin","top_show":"0","top_height":"300px","top_sticky_height":"300px","top_fullwidth":"1","middle_height":"65px","middle_sticky_height":"55px","middle_fullwidth":"0","elm_valign":"top","bg_img":"","bg_img_wrapper_start":"","bg_img_size":"cover","bg_img_repeat":"repeat","bg_img_position":"top left","bg_img_attachment":"1","bg_img_wrapper_end":"","bottom_show":"0","bottom_height":"50px","bottom_sticky_height":"50px","bottom_fullwidth":"0","bgimage_wrapper_end":""},"layout":{"top_left":[],"top_center":[],"top_right":[],"middle_left":["image:2"],"middle_center":[],"middle_right":["menu:1","socials:2"],"bottom_left":[],"bottom_center":[],"bottom_right":[],"hidden":["image:1","text:2","text:3","text:4","socials:1","dropdown:1"]}},"tablets":{"options":{"breakpoint":"902","orientation":"hor","sticky":"1","scroll_breakpoint":"100","transparent":false,"width":"300px","elm_align":"center","shadow":"thin","top_show":"0","top_height":"40px","top_sticky_height":"40px","top_fullwidth":"0","middle_height":"60px","middle_sticky_height":"55px","middle_fullwidth":"0","elm_valign":"top","bg_img":"","bg_img_wrapper_start":"","bg_img_size":"cover","bg_img_repeat":"repeat","bg_img_position":"top left","bg_img_attachment":"1","bg_img_wrapper_end":"","bottom_show":"0","bottom_height":"50px","bottom_sticky_height":"50px","bottom_fullwidth":"0","bgimage_wrapper_end":""},"layout":{"top_left":[],"top_center":[],"top_right":[],"middle_left":["image:2"],"middle_center":[],"middle_right":["menu:1","socials:2"],"bottom_left":[],"bottom_center":[],"bottom_right":[],"hidden":["image:1","text:2","text:3","text:4","socials:1","dropdown:1"]}},"mobiles":{"options":{"breakpoint":"602","orientation":"hor","sticky":"1","scroll_breakpoint":"50","transparent":false,"width":"300px","elm_align":"center","shadow":"thin","top_show":"0","top_height":"40px","top_sticky_height":"40px","top_fullwidth":"0","middle_height":"60px","middle_sticky_height":"55px","middle_fullwidth":"0","elm_valign":"top","bg_img":"","bg_img_wrapper_start":"","bg_img_size":"cover","bg_img_repeat":"repeat","bg_img_position":"top left","bg_img_attachment":"1","bg_img_wrapper_end":"","bottom_show":"0","bottom_height":"50px","bottom_sticky_height":"50px","bottom_fullwidth":"0","bgimage_wrapper_end":""},"layout":{"top_left":[],"top_center":[],"top_right":[],"middle_left":["image:2"],"middle_center":[],"middle_right":["menu:1","socials:2"],"bottom_left":[],"bottom_center":[],"bottom_right":[],"hidden":["image:1","text:2","text:3","text:4","socials:1","dropdown:1"]}},"header_id":"68"};

   Follow Us